GirlsPlanet999 C-Unit (걸스플래닛999) Members Profile

GirlsPlanet999’s C-Unit consists of 33 talented idols-to-be who are all contestants on the show. The contestants include Cai Bing, Chang Ching, Chen Hsin Wei, Chia Yi, Chien Tzu Ling, Cui Wen Mei Xiu, Fu Ya Ning, Gu Yi Zhou, Ho Sze Ching, Hsu Nien Tzu, Huang Xing Qiao, Leung Cheuk, Li Yiman, Liang Jiao, Liang Qiao, Lin Chen Han, Lin Shu Yun, Liu Shi Qi, Liu Yu Han, Ma Yu Ling, Poon Wing Chi, Shen Xiao Ting, Su Rui Qi, Wang Qiu Ru, Wang Ya Le, Wen Zhe, Wu Tammy, Xia Yan, Xu Ruo Wei, Xu Zi Yin, Yang Zi Ge, Zhang Luo Fei, Zhou Xin Yu. Keep reading for more info about the GirlsPlanet999 C-Unit contestants:

GirlsPlanet999 C-Unit: O.O.O C-Group Ver. MV
GirlsPlanet999 C-Unit Image: @girlsplanet999 (IG)
Cai Bing
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Cai Bing 차이빙
 • Korean Name: 차이빙
 • Birthday: 22/12/95
 • Star Sign: Capricorn
 • Chinese zodiac sign: Pig
Chang Ching
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Chang Ching 장찡
 • Korean Name: 장찡
 • Birthday: 5/6/02
 • Star Sign: Gemini
 • Chinese zodiac sign: Horse
Chen Hsin Wei
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Chen Hsin Wei 천신웨이
 • Korean Name: 천신웨이
 • Birthday: 19/1/01
 • Star Sign: Capricorn
 • Chinese zodiac sign: Snake
Chia Yi
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Chia Yi 지아이
 • Korean Name: 지아이
 • Birthday: 22/1/00
 • Star Sign: Aquarius
 • Chinese zodiac sign: Dragon
Chien Tzu Ling
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Chien Tzu Ling 젠쯔링
 • Korean Name: 젠쯔링
 • Birthday: 14/3/02
 • Star Sign: Pisces
 • Chinese zodiac sign: Horse
Cui Wen Mei Xiu
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Cui Wen Mai Xiu 추이원메이시우
 • Korean Name: 추이원메이시우
 • Birthday: 23/10/99
 • Star Sign: Scorpio
 • Chinese zodiac sign: Rabbit
Fu Ya Ning
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Fu Ya Ning 푸야닝
 • Korean Name: 푸야닝
 • Birthday: 14/7/97
 • Star Sign: Cancer
 • Chinese zodiac sign: Ox
Gu Yi Zhou
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Gu Yi Zhou 구이저우
 • Korean Name: 구이저우
 • Birthday: 18/1/03
 • Star Sign: Capricorn
 • Chinese zodiac sign: Goat
Ho Sze Ching
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Ho Sze Ching 호쓰칭
 • Korean Name: 호쓰칭
 • Birthday: 20/5/04
 • Star Sign: Taurus
 • Chinese zodiac sign: Monkey
Hsu Nien Tzu
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Hsu Nien Tzu 쉬니엔츠
 • Korean Name: 쉬니엔츠
 • Birthday: 2/6/03
 • Star Sign: Gemini
 • Chinese zodiac sign: Goat
Huang Xing Qiao
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Huang Xing Qiao 황씽치아오
 • Korean Name: 황씽치아오
 • Birthday: 3/11/99
 • Star Sign: Scorpio
 • Chinese zodiac sign: Rabbit
Leung Cheuk
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Leung Cheuk Ying 령척잉
 • Korean Name: 령척잉
 • Birthday: 16/12/97
 • Star Sign: Sagittarius
 • Chinese zodiac sign: Ox
Li Yiman
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Li Yiman 리이만
 • Korean Name: 리이만
 • Birthday: 18/2/97
 • Star Sign: Aquarius
 • Chinese zodiac sign: Ox
Liang Jiao
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Liang Jiao 량지아오
 • Korean Name: 량지아오
 • Birthday: 1/11/03
 • Star Sign: Scorpio
 • Chinese zodiac sign: Goat
Liang Qiao
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Liang Qiao 량치아오
 • Korean Name: 량치아오
 • Birthday: 1/11/03
 • Star Sign: Scorpio
 • Chinese zodiac sign: Goat
Lin Chen Han
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Lin Chen Han 린천한
 • Korean Name: 린천한
 • Birthday: 5/7/05
 • Star Sign: Cancer
 • Chinese zodiac sign: Rooster
Lin Shu Yun
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Lin Shu Yun 린슈윈
 • Korean Name: 린슈윈
 • Birthday: 25/10/00
 • Star Sign: Scorpio
 • Chinese zodiac sign: Dragon
Liu Shi Qi
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Liu Shi Qi 리우쓰치
 • Korean Name: 리우쓰치
 • Birthday: 7/1/99
 • Star Sign: Capricorn
 • Chinese zodiac sign: Rabbit
Liu Yu Han
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Liu Yu Han 리우위한
 • Korean Name: 리우위한
 • Birthday: 3/3/05
 • Star Sign: Pisces
 • Chinese zodiac sign: Rooster
Ma Yu Ling
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Ma Yu Ling 마위링
 • Korean Name: 마위링
 • Birthday: 27/8/99
 • Star Sign: Virgo
 • Chinese zodiac sign: Rabbit
Poon Wing Chi
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Poon Wing Chi 풍윙치
 • Korean Name: 풍윙치
 • Birthday: 10/10/01
 • Star Sign: Leo
 • Chinese zodiac sign: Snake
Shen Xiao Ting
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Shen Xiao Ting 셩샤오팅
 • Korean Name: 셩샤오팅
 • Birthday: 12/11/99
 • Star Sign: Scorpio
 • Chinese zodiac sign: Rabbit
Su Rui Qi
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Su Rui Qi 수루이치
 • Korean Name: 수루이치
 • Birthday: 20/8/00
 • Star Sign: Leo
 • Chinese zodiac sign: Dragon
Wang Qiu Ru
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Wang Qiu Ru 왕차우루
 • Korean Name: 왕차우루
 • Birthday: 2/10/03
 • Star Sign: Libra
 • Chinese zodiac sign: Goat
Wang Ya Le
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Wang Ya Le 왕야러
 • Korean Name: 왕야러
 • Birthday: 18/8/98
 • Star Sign: Leo
 • Chinese zodiac sign: Tiger
Wen Zhe
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Wen Zhe 원저
 • Korean Name: 원저
 • Birthday: 28/8/97
 • Star Sign: Virgo
 • Chinese zodiac sign: Ox
Wu Tammy
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Wu Tammy 우태미
 • Korean Name: 우태미
 • Birthday: 2/9/02
 • Star Sign: Virgo
 • Chinese zodiac sign: Horse
Xia Yan
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Xia Yan 시아옌
 • Korean Name: 시아옌
 • Birthday: 11/7/01
 • Star Sign: Cancer
 • Chinese zodiac sign: Snake
Xu Ruo Wei
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Xu Ruo Wei 쉬뤄웨이
 • Korean Name: 쉬뤄웨이
 • Birthday: 27/9/00
 • Star Sign: Libra
 • Chinese zodiac sign: Dragon
Xu Zi Yin
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Xu Zi Yin 쉬쯔인
 • Korean Name: 쉬쯔인
 • Birthday: 6/5/96
 • Star Sign: Taurus
 • Chinese zodiac sign: Rat
Yang Zi Ge
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Yang Zi Ge 양쯔거
 • Korean Name: 양쯔거
 • Birthday: 13/12/01
 • Star Sign: Sagittarius
 • Chinese zodiac sign: Snake
Zhang Luo Fei
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Zhang Luo Fei 장루오페이
 • Korean Name: 장루오페이
 • Birthday: 26/1/01
 • Star Sign: Aquarius
 • Chinese zodiac sign: Snake
Zhou Xin Yu
Image: @girlsplanet999 (IG)
 • Name: Zhou Xin Yu 저우신위
 • Korean Name: 저우신위
 • Birthday: 25/5/02
 • Star Sign: Gemini
 • Chinese zodiac sign: Horse

For more about the GirlsPlanet999 C-Unit contestants and other units, keep reading here: GirlsPlanet99 Contestants.

Do YOU know this K-Pop Slang Word? K-Pop Slang and Vocabulary (#10) Do YOU know this K-Pop Slang Word? K-Pop Slang and Vocabulary (#9) (QUIZ) How Well Do YOU Know NCT’s Yuta? Do YOU know this K-Pop Slang Word? K-Pop Slang and Vocabulary (#8) (QUIZ) How Well Do You Know NCT’s Johnny?
Do YOU know this K-Pop Slang Word? K-Pop Slang and Vocabulary (#10) Do YOU know this K-Pop Slang Word? K-Pop Slang and Vocabulary (#9) (QUIZ) How Well Do YOU Know NCT’s Yuta? Do YOU know this K-Pop Slang Word? K-Pop Slang and Vocabulary (#8) (QUIZ) How Well Do You Know NCT’s Johnny?